Aktuality

2. 7. 2018, Aktuality

Informácia o realizácii projektu Združenia obcí Laborecká niva

Regionálne združenie obcí Laborecká niva realizuje projekt : " Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov v Regionálnom združení obcí Laborecká niva. Výška nenávratného finančného príspevku 129 157,25 €. Viac info v priloženom súbore. viac

7. 6. 2018, Aktuality

Prerušenie distribúcie elektriny

VSD Košice oznamuje, že dňa 12. júna 2018 v čase od 8:30 hod.do 14:00 bude v celej našej obci prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu údržby el. zariadení viac

5. 6. 2018, Aktuality

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

V pondelok 4.6.2018 sme začali s prípravnými prácami pred rekonštrukciou miestnych komunikácií v našej obci opravou mosta v malých Žbinciach z dôvodu poklesu povrchu mosta. Dodávateľ stavebných prác EUROVIA SK Michalovce začala s pokládkou asfaltu v utorok 5.6.2018. Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 8.6.2018. Žiadame občanov o trpezlivosť pri prejazde obcou motorovými vozidlami. viac

1. 5. 2018, Aktuality

Stavanie mája 2018

Stavanie mája 2018

Obec Žbince v spolupráci s členmi DHZ Žbince pripravila tradičnú akciu - stavanie mája v záhrade farského úradu. Po ozdobení a postavení mája si deti mohli vyskúšať požiarny útok s vodou. viac

7. 4. 2018, Aktuality

Výmena vchodových dverí Domu smútku

Výmena vchodových dverí Domu smútku

Začiatkom apríla 2018 sme zrealizovali výmenu vchodových dverí na Dome smútku v našej obci. Foto nájdete v prílohe. viac

9. 2. 2018, Aktuality

Oznámenie o zmene strategického dokumentu RIUS KSK

Obec Žbince ako dotknutá obec zverejňuje oznámenie o zmene strategického dokumentu " Regionálna integrovaná územná stratégia (RIUS) Košického samosprávneho kraja. Do uvedeného dokumentu je možné nahliadnuť ma MsÚ Michalovce, Nám. Osloboditeľov 30, prípadne použiť link na internetovú adresu MŽP SR viac

28. 1. 2018, Aktuality

Ples DHZ Žbince 2018

Ples DHZ Žbince 2018

V sobotu 27. januára 2018 sa v našej obci uskutočnil tradičný hasičský ples.Do tanca hrala hudobná skupina Pyramída. Hostia sa dobre zabávali do skorých ranných hodín. Pripájame sériu fotografií. viac

28. 12. 2017, Aktuality

Novoročné stretnutie občanov

Novoročné stretnutie občanov

Obecné zastupiteľstvo v Žbinciach a starosta obce pozývajú občanov na novoročné stretnutie, ktoré sa uskutoční pred kultúrnym domom v Žbinciach 1. januára 2018 o 17:00 hod. Nebude chýbať tradičná vatra, ohňostroj a punč. viac

24. 12. 2017, Aktuality

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2018

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2018

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2018 praje starosta obce a Obecné zastupiteľstvo v Žbinciach viac

1. 12. 2017, Aktuality

Miestne občianske poriadkové služby Žbince

Obec Žbince realizuje projekt : " Miestne občianske poriadkové služby Žbince." Trvanie projektu od 12/2017 do 11/2020. Výška NFP : 95 765,13 €. Viac informácii vo vnútri príspevku viac

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia