Aktuality

9. 10. 2017, Aktuality

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

Obec Žbince zverejňuje zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov košického samosprávneho kraja. Voľby sa uskutočnia 4. novembra 2017 viac

26. 9. 2017, Aktuality

Úprava vstupných priestorov Domu smútku

Úprava vstupných priestorov Domu smútku

V mesiaci september obec vo vlastnej réžii vykonáva úpravu vstupnej terasy na Dome smútku. V budúcnosti plánujeme prekryť celý Dom smútku sedlovou strechou viac

18. 8. 2017, Aktuality

Zverejnenie elektronickej adresy pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Obec Žbince zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie. Doručenie oznámenia je potrebné vykonať na elektronickú adresu : starosta@zbince.sk viac

16. 8. 2017, Aktuality

Oznam o vyhlásení výberového konania

Obecný úrad v Žbinciach vyhlasuje výberové konanie na 1 pracovné miesto terénneho pracovníka. Výberové konanie sa uskutoční 7.9.2017 o 9:00 hod v zasadačke Obecného úradu. Kompletný oznam o vyhlásení výberového konania sa nachádza v prílohe. viac

6. 7. 2017, Aktuality

Oznam o vyhlásení výberového konania

Obecný úrad Žbince vyhlasuje výberové konanie na 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka a 2 pracovné miesta terénneho pracovníka. Výberové konanie sa uskutoční 3.8.2017 v priestoroch zasadačky obecného úradu v Žbinciach. Kompletný oznam o vyhlásení výberového konania a nachádza v prílohe viac

30. 6. 2017, Aktuality

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00h. V prílohe sa nachádza informácia pre voliča viac

28. 6. 2017, Aktuality

Program rozvoja obce na roky 2017-2022

Obec Žbince po uzavretí pripomienkovania zverejňuje Program rozvoja obce Žbince na roky 2017-2022 pred jeho schválením na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Žbinciach viac

3. 5. 2017, Aktuality

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Žbince

Obec Žbince v súlade s §18a, odst.2, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Žbinciach č. 188/2017 zo dňa 3.5.2017 vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce Žbince viac

1. 5. 2017, Aktuality

Stavanie mája 2017

Stavanie mája 2017

Stavanie mája v záhrade farského úradu uskutočnili dobrovoľní hasiči z nášho zboru. Po ozdobení a postavení mája hasiči predstavili deťom hasičskú techniku a mohli si tiež vyskúšať požiarny úrok s vodou. viac

5. 3. 2017, Aktuality

Uputávka na vysielanie miestneho rozhlasu

Obec testuje vyvolávací systém, krotý je napojemý na miestny rozhlas. Vzhľadom na uvedené skutočnosti došlo k poruche, ktorá neumožňuje hlásenia dlhšie ako 30 s. Za uvedenú skutočnosť sa ospravedlňujeme ! Uputávku vysielania MR si môžete vypočuť na obecnej stránke www.zbince.sk v sekcii v sekcii aktuality. Váš OcÚ viac

Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia