Majstrovský futbalový zápas Pozdišovce - Žbince 0:2

Majstrovský futbalový zápas Pozdišovce - Žbince

Majstrovský futbalový zápas Pozdišovce - Žbince 0:2

V tejto sekcii nájdete fotoreportáž z uvedeného zápasu.

Autorom fotografií je Štefan Madaras