Program bohoslužieb na aktuálny týždeň cez rok

    Program na 33. týždeň cez rok.

 

 

 

Pondelok     19.11  Féria   

                                    1600  Žbince /+ z rod. Zuzanovej /

                                    1630  Hatalov – modlitba  sv. ružencov                    

                                    1730 Hatalov  / + Michal Maščenik , pohrebná/

                                                            

 

Utorok         20.11.    Bl. Anna Kolesárová, panna a mučenica, ľ.sp.

                                           obnova členov schonstatskej , kaplnky

                                         1600  Vrbnica - Poklona sv. Oltárnej , ruženec

                                         1700 Vrbnica / požehnanie pre členov schk /

                                                                      

Streda          21.11.   Obetovanie Panny Márie, sp., sv. omša za učasti detí                                       

                                    1500 Hatalov / + Alžbeta  Poľaková /

                                    1600  Žbince- Poklona Najsv. Sviatosti Oltárnej 

                                    1700 Žbince / Bp. a zdr. pre Violu a Janika /

 

Štvrtok        22.11.    Sv. Cecilia, panna a mučenica, sp.   

                                    1630  Hatalov – Poklona Najsv. Sviatosti Oltárnej                   

                                    1730 Hatalov  / +Ján , Barbora, Anna, Mária  Eštok /

                                                           

 

Piatok          23.11.    Sv. Klement I., pápež  a muč., ľ.sp.  

                                         1630 Vrbnica / Bp. a zdr. pre Kamilu Demeterovú/

                                   1730  Žbince / + Michal, Ján, Mária Gaff/

                                                                     

 

Sobota            24.11.   Sv. Ondrej Dung- Lak, kňaz  a spoločníci, muč, sp.

 

                                   

                    

Nedeľa          25.11.   KRISTUS KRÁĽ , slávnosť

                                   800  Vrbnica  / + Mária, Anna,  Michal, Michal /

                                     915  Hatalov  / Za farníkov/

                                   1030  Žbince  /Bp. a zdr. pre Ladislava, živ. jub./

 

 

 

 

Na budúcu nedeľu je  dobročinná zbierka sv. Alžbety. Za Vaše dary vopred Pán Boh zaplať.