Detský karneval 2014

 V sobotu 22. februára 2014 sa v sále kultúrneho domu v Žbinciach uskutočnil detský karneval, ktorý zorganizoval

Rímsko - katolícky farský úrad v Žbinciach v spolupráci s obcami Žbince, Hatalov a Vrbnica. Detičkám sa akcia

páčila a tradične pripájame fotografie z podujatia.