Oprava výtlkov miestnych komunikácií

Začiatkom októbra 2015 sme začali s opravami výtlkov na miestnych komunikácii v prieťahu obcou. Práce prispejú k zlepšeniu bezpečnosti premávky. V budúcom roku obec plánuje plošnú rekonštrukciu komunikácií v obci.