Prerušenie dodávky elektrickej energie v obci

 VSD Košice a.s. oznamuje, že 4. marca 2015 v čase od 8:30 hod. - 14:00 hod.bude v obci Žbince

prerušená dodávka elektrickej energie. Prerušenie dodávky el. energie sa bude týkať domov od č.d. 1 - 8 a č. d. 164 - 200.

K stiahnutiu