Snem Regionálneho združenia ZMOS - Michalovský región


Snem regionálneho združenia - Michalovský región sa uskutočnil 16. marca 2016 v priestoroch hotela Vinnay na Vinianskom jazere. Snemu sa tradične zúčastnil podpredseda KSK Ing. Emil Ďurovčík a ostatní predstavitelia štátnych organizácií. Regionálny snem zhodnotil činnosť v uplynulom roku a schválil delegátov na snem centrálneho ZMOS-u v Bratislave.