VZN obce, uznesenia, zápisnice, rozpočet

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Žbinciach 2018-2022

K stiahnutiu

Všeobecne záväzné nariadenia obce Žbince

K stiahnutiu

VZN obce Žbince č. 2/2017 o miestnych daniach a poplatku za drobné stavebné odpady

K stiahnutiu

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Žbinciach 2006-2010

K stiahnutiu

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Žbinciach 2014-2018

K stiahnutiu

Zápisnice z rokovaní Obecného zastupiteľstva v Žbinciach 2014-2018

K stiahnutiu

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Žbinciach 2010-2014

K stiahnutiu

Zápisnice z rokovaní Obecného zastupiteľstva v Žbinciach 2006-2010

K stiahnutiu