Obecné zastupiteľstvo


Ing.  Tomáš Pastír, zástupca starostu, e-mail.: pastir@zbince.sk

        Martin Hudák,e- mail.: hudak@zbince.sk

       Marián Balog, e-mail.: marian.balog@zbince.sk

      


 

Poslanci OcZ ŽBince

Ing. Tomáš Pastír, zástupca starostu obce

Poslanci OcZ ŽBince

Marián Balog, poslanec

Poslanci OcZ ŽBince

Martin Hudák, poslanec

Poslanci OcZ ŽBince

Anton Balog, poslanec

Poslanci OcZ ŽBince

Miroslav Balog, poslanec

Poslanci OcZ ŽBince

Miroslav Horváth, poslanec