Aktuality


Žbinský občasník
6.4.2023

Žbinský občasník

Vo vnútri článku na stiahnutie sa nachádza Žbinský občasník.


Vývoz nebezpečného odpadu
21.3.2023

Vývoz nebezpečného odpadu

Obecný úrad v Žbinciach oznamuje, že 29.3.2023 sa uskutoční vývoz nebezpečného odpadu od 12:15 hod. do 13:30 hod. Zberné miesto sa nachádza za novým Obecným úradom.


Kontrola a čistenie komínov
28.2.2023

Kontrola a čistenie komínov

Kominárstvo Ondo Eštok oznamuje, že 13.3.2023 od 7:00 hod. bude vykonávať v našej obci pravidelnú kontrolu a čistenie komínov. Upozorňujeme občanov, že podľa vyhlášky č. 401/2017 Z.z. sa minimálne raz za 12 mesiacov majú kontrolovať - čistiť komíny. V prípade poistnej udalosti pri požiari aj poisťovne vyžadujú doklad od kominára. Cena kontroly komína v rodinnom dome je 15,00 €, vyčistenie komína 20,00 € vrátane dopravy. Telefónne číslo na kominára 0908 456 657 p. Uličný.


Terénne úpravy pri kultúrnom dome
27.2.2023

Terénne úpravy pri kultúrnom dome

Po stavebnej činnosti v roku 2022 - zatepľovaní, úprave kanalizácie a odvodu dažďovej vody z kultúrneho domu obec začala s úpravou terénu v zadnej časti kultúrneho domu. Terénnymi úpravami budú ukončené práce realizované v predchádzajúcich rokoch.


Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2023
26.2.2023

Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2023

Výročná členská schôdza DHZ Žbince sa uskutočnila 25. februára 2023 v sále kultúrneho domu v našej obci. Na schôdzi naši hasiči zhodnotili svoju činnosť za uplynulý rok, bola preložená správa o hospodárení a správa revízora. Zároveň boli odovzdané preukazy novým členom.

Nastavenia cookies