Kontakt

                                          Úradné hodiny
Pondelok 7:30 hod. - 12:00 hod. - 12:30 hod. - 15:30 hod.
Utorok 7:30 hod. - 12:00 hod. - 12:30 hod. - 15:30 hod.
Streda 7:30 hod. - 12:00 hod. - 12:30 hod. - 17:00 hod.
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 7:30 hod. - 12:00 hod. 

 

Alexander Ožvát - starosta obce,tel.: 0696 850 126, 056/6493106 e -mail.: starosta@zbince.sk

Mgr. Veronika Nagyová - , matričná agenda, ohlasovňa pobytu, všeobecná agenda, tel.:0696 850126, 056/6493106

mail.: nagyova@zbince.skmatrika@zbince.sk

Mgr. Adela Zarnay Mišľanová - ,ekonomický referent, dane a poplatky, tel.: 0696 850 126 , 056 /6493106

e-mail.: zarnay.mislanova@zbince.sk

Kontaktný e-mail na všeobecné podania : ocu@zbince.sk

Adresa obecného úradu :

Obec Žbince

Žbince 126

072 16 Hatalov 

IČO : 00326089

Bankové spojenie : Prima Banka Slovensko , a.s.

IBAN : SK40 5600 0000 0042 2238 2014

Nastavenia cookies