Aktuality

Informačný leták - čo robiť v prípade zemetrasenia
11.6.2024

Informačný leták - čo robiť v prípade zemetrasenia

Informačný leták sa nachádza v prílohe


Voľby do Európskeho parlamentu
10.6.2024

Voľby do Európskeho parlamentu

Zápisnica z volieb do Európskeho parlamentu v okrsku obce Žbince sa nachádza v prílohe.


Úradné hodiny OcÚ - oznámenie
7.6.2024

Úradné hodiny OcÚ - oznámenie

Oznamujeme občanom, že dňa 12.6.2024 (streda) bude Obecný úrad pre verejnosť zatvorený pre Zasadnutie bezpečnostnej rady krízového riadenia okresu Michalovce, na čele s prednostom OÚ Michalovce s Ing. Michalom Galanom, ktoré sa uskutoční na pôde nášho Obecného úradu v Žbinciach. Za pochopenie vám ďakujeme.


Oznam k výberu miestnych daní a poplatkov
5.6.2024

Oznam k výberu miestnych daní a poplatkov

Oznam obce a prezentáciu k výberu a splatnosti miestnych daní a poplatkov najdete vo vnútri článku


Memoriál Jozefa Jurča v požiarnom útoku 2024
21.5.2024

Memoriál Jozefa Jurča v požiarnom útoku 2024

Nedeľa 19.mája 2024 v našej obci patrila priaznivcom hasičského športu a hasičským súťažiam. Jednou z nich bol 7. ročník Memoriálu Jozefa Jurča a II. kolo Košickej hasičskej ligy. Súťaže sa zúčastnilo spolu 23 družstiev z čoho bolo 7 družstiev ženských. Víťazom putovného pohára sa stali ženy z DHZ Spišský Štvrtok a víťazom v skupine muži sa stalo mužstvo DHZ Pušovce.


Stavanie mája
26.4.2024

Stavanie mája

Dňa 30.4.2024 sa v areáli farského úradu uskutočnilo tradičné stavanie mája. Počasie nám vyšlo podľa predstáv, čo sa prejavilo aj na slušnej účasti. O zábavný program sa postarali deti z našej MŠ v doprovode s pani učiteľkami, za čo im touto cestou ešte raz ďakujeme. Poďakovanie patrí aj zúčastneným členom DHZ, ktorí máj postavili.


Zápis detí do materskej školy Žbince
26.4.2024

Zápis detí do materskej školy Žbince

Zápis detí do materskej školy v našej obci sa skutoční od 2.5.2024 do 30.5.2024.
Podrobnosti vo vnútri článku.


Výmena prietokových ohrievačov
26.4.2024

Výmena prietokových ohrievačov

Obec zrealizovala výmenu elektrických prietokových ohrievačov v šatni na futbalovom ihrisku. Podrobnosti vo vnútri článku.


Výmena autobusových zastávok
25.4.2024

Výmena autobusových zastávok

Našej obci sa podarilo získať finančný príspevok od Ministerstva financií SR, z ktorého časť prostriedkov sme využili na výmenu autobusových zastávok. Zastávky sú zhotovené z oceľovej konštrukcie so žiarovým zinkovaním pre ochranu pred koróziou. Výplne zastávky sú z kaleného bezpečnostného pieskovaného skla. Zastávky majú integrovaný strešný žľab, ktorým sa odvádza voda na pravú aj ľavú stranu. Realizácia projektu prinesie zlepšenie kvality miestnej infraštruktúry v obci a v neposlednom rade zlepšila aj vizuálny charakter obce. Do zastávok pribudnú informačné tabule a smetné koše. Ostáva len veriť, že zastávky vydržia nepoškodené čo najdlhšiu dobu.


Voľby prezidenta SR 2024
8.4.2024

Voľby prezidenta SR 2024

Zápisnice okrskovej volebnej komisie v obci Žbince pre voľby prezidenta SR v I. a II. kole sú zverejnené v prílohách.


Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Žbince
25.3.2024

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Žbince

Obec Žbince týmto vyhlasuje výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Žbince. Podmienky výberového konania v prílohe.


Vyhodnotenie verejnej súťaže
19.3.2024

Vyhodnotenie verejnej súťaže

Vo vnútri článku v prílohách sa nachádza vyhodnotenie verejnej súťaže na uzavretie zmluvy o nájme poľnohospodárskej pôdy.


Voľby do Európskeho parlamentu 2024
15.3.2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie, môžete doručovať na mailovú adresu: nagyova@zbince.sk, alebo osobne na Obecný úrad Žbince v čase úradných hodín do 9.4.2024.
Zároveň oznamujeme, že žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu môžete zasielať na mailovú adresu nagyova@zbince.sk .


Virtuálna mapa cintorína
12.3.2024

Virtuálna mapa cintorína

Vážení občania, momentálne prebieha skúšobná verzia virtuálnej mapy cintorína v našej obci. Mapu cintorína si môžete pozrieť na www.slovenskecintoriny.sk/zbince. Nezrovnalosti v údajoch a pripomienky môžete zasielať na mailovú adresu starosta@zbince.sk.


Kontrola a čistenie komínov
12.3.2024

Kontrola a čistenie komínov

Kominárstvo Ondo-Eštok oznamuje občanom Žbiniec, že dňa 14.3.2024 od 07:30 hod. bude v našej obci prebiehať kontrola a čistenie komínov. V prípade zlého počasia sa termín presunie na neskôr. Kontakt na kominára: p. Uličný, 0908 456 657. Bližšie informácie o cenách a dostupnosti sa dotazujte priamo u neho na uvedenom telefonickom čísle


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
12.3.2024

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

VSD Košice oznamuje, že 2. apríla 2024 od 8:00 hod do 11:30 hod bude prerušená distribúcia elektriny v našej obci od č. d. 143 po 163, č. d. 171, 241, 249 z dôvodu údržby distribučnej sústavy.


Oznámenie k voľnému pracovnému miestu
11.3.2024

Oznámenie k voľnému pracovnému miestu

Oznámenie k voľnému pracovnému miestu sa nachádza v prílohe.


Praktická ukážka rezu ovocných drevín
4.3.2024

Praktická ukážka rezu ovocných drevín

Dňa 10.3.2024 sa v záhrade p. Tankočikovej uskutočnila praktická ukážka rezu ovocných drevín, ktorej lektorom bol predseda Slovenského zväzu záhradkárov SR, Ing. Eduard Jakubek. Ukážky sa zúčastnili záhradkári nielen z našej obce, ale aj z blízkeho okolia. Pán Jakubek od nás odchádzal s veľmi dobrým pocitom a prisľúbil nám ďalšiu ukážku v jarných mesiacoch. O dohodnutom termíne vás budeme včasne informovať. Alexander Ožvát, starosta obce.


Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Žbince
4.3.2024

Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Žbince

Obec Žbince získala NFP na realizáciu projektu :" Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Žbince " príspevok vo výške 255 573,78 €. Podrobnosti v prílohe.


Verejná obchodná súťaž
19.2.2024

Verejná obchodná súťaž

Obec Žbince týmto zverejňuje podklady na verejnú obchodnú súťaž na prenájom ornej pôdy na poľnohospodárske účely. Dokumenty sa nachádzajú v prílohe.

Nastavenia cookies