Profil verejného obstarávateľa

 Oznamy podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.07.2013

Dátum zverejnenia oznámenia: 18. 11. 2013

Predmet zákazky: Poradenstvo pri verejnom obstarávaní; predpokladaná doba plnenia zákazky 49 mesiacov; predpokladaná  hodnota zákazky 12 000,- EUR.

Predpokladaný termín uzavretia zmluvy:  po uplynutí troch pracovných dňoch po  zverejnení tohto oznamu; t.j. 22. 11. 2013

 

Nastavenia cookies