Aktuality

Rozhodnutie o obnovení prezenčnej formy vzdelávania v ZŠ s MŠ Žbince
26.2.2021

Rozhodnutie o obnovení prezenčnej formy vzdelávania v ZŠ s MŠ Žbince

Zriadovateľ ZŠ s MŠ v Žbinciach rozhodol o obnovení prezenčnej formy vzdelávania v materskej škole a na 1.stupni základnej školy od 1.3.2021.
Rozhodnutie sa nachádza v prílohe.


Testovanie obyvateľov na COVID 19 v obci Žbince
25.2.2021

Testovanie obyvateľov na COVID 19 v obci Žbince

Testovanie obyvateľov v obci Žbince na COVID 19 sa uskutoční v sobotu 27.februára 2021 v kultúrnom dome Žbince č. 114. Ďalšie informácie získate vo vnútri príspevku.


PF 2021
24.12.2020

PF 2021

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2021 všetkým občanom želá starosta obce a poslanci Obecného zastupiteľstva v Žbinciach


Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
21.12.2020

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.03.2021. V prílohách sa nachádzajú informačné materiály a často kladené otázky k SODB 2021.


Rozšírenie kamerového systému v obci Žbince
16.12.2020

Rozšírenie kamerového systému v obci Žbince

Obci Žbince bola od Ministerstva vnútra SR poskytnutá dotácia na rozšírenie kamerového systému v obci Žbince vo výške 5000,00 €. Spolufinancovanie obce bolo vo výške 5 399,56 €. Celkové náklady predstavujú čiastku 10 399,56 €. V rámci rozšírenia kamerového systému boli osadené ďalšie 4 kamery, ktoré prispejú k prevencii kriminality v našej obci.


8.12.2020

Rozhodnutie o neobnovení prezenčnej formy školského vyučovania druhého stupňa základnej školy

Zriaďovateľ ZŠ s MŠ Žbince rozhodol o neobnovení prezenčnej formy školského vyučovania druhého stupňa základnej školy s účinnosťou od 7.12.2020
Rozhodnutie sa nachádza v prílohe.