Aktuality

Ples DHZ Žbince 2020
26.1.2020

Ples DHZ Žbince 2020

V sobotu 25. januára 2020 sa v našej obci uskutočnil tradičný hasičský ples. Už desaťročie sa o hudobnú produkciu stará skupina Pyramída. Hostia sa zabávali do skorých ranných hodín.


Prerušenie distribúcie elektriny
21.1.2020

Prerušenie distribúcie elektriny

VSD Košice oznamuje,že našej obci - od č. d. 143,144,146,148-163,171,241,249 a parcelách č. 1140,1107/17 v termíne 3. marec 2020 od 08:40 h do 13:50 h bude prerušená distribúcia elektriny.
List od VSD Košice sa nachádza v prílohe.


Voľby do NR SR 2020
10.12.2019

Voľby do NR SR 2020

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Žbince je potrebné doručiť na e-mailovú adresu : starosta@zbince.sk


Voľby do NR SR 2020
5.11.2019

Voľby do NR SR 2020

Obec Žbince podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Informácie sa nachádzajú v priložených súboroch.


Voľba poštou do NR SR 2020
4.11.2019

Voľba poštou do NR SR 2020

Obec Žbince pre voľby do NR SR 2020 oznamuje, že pre voľbu poštou pre voličov, ktorí sa nachádzajú mimo územia Slovenskej republiky je potrebné použiť e-mail : starosta@zbince.sk.


30.10.2019

Oznam o vyhlásení výberového konania

Obec Žbince vyhlasuje výberové konanie na 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP ). Výberové konanie sa uskutoční 13.11.2019 o 9:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Žbinciach. Ostatné informácie o výberovom konaní sa nachádzajú v prílohe.

Úradná tabuľa

12.12.2019

VZN obce Žbince č.1/2020 o miestnych daniach

VZN obce Žbince č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Žbince

25.11.2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2020,2021,2022

Návrh rozpočtu obce Žbince na roky 2020, 2021, 2022

Kalendár podujatí

Anketa

Máte záujem o pripojenie na internet cez optiku


Celkom hlasov : 48