Aktuality

Výmena prietokových ohrievačov
26.4.2024

Výmena prietokových ohrievačov

Obec zrealizovala výmenu elektrických prietokových ohrievačov v šatni na futbalovom ihrisku. Podrobnosti vo vnútri článku.


Výmena autobusových zastávok
25.4.2024

Výmena autobusových zastávok

Našej obci sa podarilo získať finančný príspevok od Ministerstva financií SR, z ktorého časť prostriedkov sme využili na výmenu autobusových zastávok. Zastávky sú zhotovené z oceľovej konštrukcie so žiarovým zinkovaním pre ochranu pred koróziou. Výplne zastávky sú z kaleného bezpečnostného pieskovaného skla. Zastávky majú integrovaný strešný žľab, ktorým sa odvádza voda na pravú aj ľavú stranu. Realizácia projektu prinesie zlepšenie kvality miestnej infraštruktúry v obci a v neposlednom rade zlepšila aj vizuálny charakter obce. Do zastávok pribudnú informačné tabule a smetné koše. Ostáva len veriť, že zastávky vydržia nepoškodené čo najdlhšiu dobu.


Voľby prezidenta SR 2024
8.4.2024

Voľby prezidenta SR 2024

Zápisnice okrskovej volebnej komisie v obci Žbince pre voľby prezidenta SR v I. a II. kole sú zverejnené v prílohách.


Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Žbince
25.3.2024

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Žbince

Obec Žbince týmto vyhlasuje výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Žbince. Podmienky výberového konania v prílohe.


Vyhodnotenie verejnej súťaže
19.3.2024

Vyhodnotenie verejnej súťaže

Vo vnútri článku v prílohách sa nachádza vyhodnotenie verejnej súťaže na uzavretie zmluvy o nájme poľnohospodárskej pôdy.


Voľby do Európskeho parlamentu 2024
15.3.2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie, môžete doručovať na mailovú adresu: nagyova@zbince.sk, alebo osobne na Obecný úrad Žbince v čase úradných hodín do 9.4.2024.
Zároveň oznamujeme, že žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu môžete zasielať na mailovú adresu nagyova@zbince.sk .

Nastavenia cookies