Aktuality

23.7.2013

Prerušenie dodávky elektrickej energie v obci

VSD Košice oznamuje, že z dôvodu prác na zariadení nízkeho napätia bude v obci prerušovaná dodávka elektrickej energie. Informácie nájdete v prílohách na stiahnutie


Oprava krytu miestnej komunikácie v centre obce
7.7.2013

Oprava krytu miestnej komunikácie v centre obce

Obec Žbince že v období od 8.7.2013 do 12.7.2013 realizovala nástrek penetrácie a podkladnej vrstvy asfaltu v centre obce.
V ďalšej fáze bude nasledovať finálna vrstva, ktorá bude v časovom horizonte
jedného týždňa zrealizovaná.


Nočná hasičská súťaž 2013 - Bánovce n/O
7.7.2013

Nočná hasičská súťaž 2013 - Bánovce n/O

V piatok 5. júla 2013 sa naše mužstvo mužov zúčastnilo nočnej požiarnej súťaže
v obci Bánovce nad Ondavou. Za bohatej účasti hasičských zborov naši zaknihovali 5. miesto v celkovom poradí.


Nočná hasičská súťaž 2013
30.6.2013

Nočná hasičská súťaž 2013

Obec Žbince a DHZ Žbince uskutočnili v sobotu 29. júna 2013 nočnú hasičskú súťaž na miestnom futbalovom ihrisku, za účasti štyroch mužstiev dobrovoľných hasičov. I napriek odrieknutiu účasti mnohých špičkových zborov z okresu Michalovce, Sobrance, Trebišov a Humenné to bolo pekné vydarené podujatie.


Materská škola Žbince
23.6.2013

Materská škola Žbince

Naše deti sme zastihli pri hrách v záhrade. Ponúkame niekoľko záberov....


Okresná súťaž DHZ 2013
16.6.2013

Okresná súťaž DHZ 2013

Okresná súťaž DHZ okresu Michalovce sa uskutočnila 16. júna 2013 v obci Kapušianske Kľačany. Naše mužstvo obsadilo po dobrom výkone druhé miesto.


3.5.2013

Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince

Stavba " Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince " po zimnom období pokračuje.
V súčasnosti sa realizuje pokládka cestných obrubníkov a úprava vjazdov po strane OcÚ Žbince. Počasie zatiaľ stavbárom praje, čo sa podpisuje na rýchlom postupe prác.


Majstrovský futbalový zápas Dúbravka - Žbince
1.5.2013

Majstrovský futbalový zápas Dúbravka - Žbince

V stredu 1. mája 2013 odohralo naše mužstvo majstrovský futbalový zápas s FK Dúbravka. Po neveľmi presvedčivom výkone prehralo 1:4.
Pripájame zopár fotografií zo spomínaného zápasu.


Deň učiteľov 2013
5.4.2013

Deň učiteľov 2013

Deň učiteľov Spoločného školského úradu vo Vinnom sa uskutočnil 5.4.2013 v sále kultúrneho domu vo Veľkých Revištiach. Na podujatí boli ocenení pedagogickí zamestnanci združení v spoločnom školskom úrade za účasti svojich zriaďovateľov. V programe vystúpili žiaci materskej a základnej školy vo Veľkých Revištiach.


Žbinský potok v jari
4.4.2013

Žbinský potok v jari

Žbinský potok v mesiaci apríl 2013 je na hranici povodňovej aktivity z dôvodu výdatných zrážok v poslednom týždni. Stav je zdokumentovaný 4.4.2013 o 14:00 hod.


Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2013
17.2.2013

Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2013

Výročná členská schôdza DHZ Žbince sa uskutočnila v sobotu 16. februára 2013
v sále kultúrneho domu. Na schôdzi bola zhodnotená činnosť DHZ za rok 2012, predložená správa o hospodárení a plán činnosti na rok 2013.


Hasičský ples 2013
3.2.2013

Hasičský ples 2013

V sobotu 2. februára 2013 sa uskutočnil v našej obci tradičný hasičský ples. Do tanca hrala hudobná skupina Pyramída. Hostia sa zabávali do skorých ranných hodín


Výmena okien v KD Žbince
7.1.2013

Výmena okien v KD Žbince

Počas prvého týždňa v tomto roku realizujeme výmenu okien v kultúrnom dome v Žbinciach. Po ukončení prác predpokladáme úsporu energií na vykurovanie celého objektu.


Mariášový turnaj 2013
5.1.2013

Mariášový turnaj 2013

Mariášový turnaj v našej obci sa uskutočnil 5.1.2013 v sále kultúrneho domu v Žbinciach za účasti hráčov z blízkeho i vzdialenejšieho okolia. V tomto roku sa uskutočnil 9. ročník. Nechýba ani fotogaléria s podujatia a výsledková listina.


Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2013
24.12.2012

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2013

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2013 praje starosta obce
a Obecné zastupiteľstvo v Žbinciach


Výročná schôdza FK Žbince 2012
18.11.2012

Výročná schôdza FK Žbince 2012

Výročná členská schôdza FK Žbince sa uskutočnila v sobotu17. novembra 2012.
Na schôdzi bola zhodnotená činnosť FK za uplynulé obdobie, predložená správa o hospodárení a rozpočet na rok 2013.


Deň úcty k starším 2012
11.11.2012

Deň úcty k starším 2012

Deň úcty k starším sa v našej obci uskutočnil 11. novembra 2012. Podujatie otvoril starosta obce s príhovorom a v kultúrnom programe vystúpil folklórny súbor z Hatalova. V neoficiálnej časti bolo podané občerstvenie.


Oprava prekopávok miestnych komunikácií
28.9.2012

Oprava prekopávok miestnych komunikácií

Posledný septembrový týždeň začal dodávateľ kanalizácie opätovne opravovať
miestne komunikácie v našej obci po vykonaných prekopávkach počas výstavby.
Obec viackrát upozorňovala na skutočnosť, že predchádzajúce opravy neboli vykonané kvalitne.


Osadzovanie obrubníkov
9.8.2012

Osadzovanie obrubníkov

V súčasnosti osadzujeme obrubníky pri starom cintoríne v našej obci. Po odstránení starého oplotenia cintorína je potrebné osadiť obrubníky kvôli uzavretiu zámkovej dlažby, ktorá je súčasťou stavby Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince.


Napojenie OcÚ Žbince na kanalizáciu
8.8.2012

Napojenie OcÚ Žbince na kanalizáciu

Napojenie OcÚ Žbince a Materskej školy Žbince sme zrealizovali 7. augusta 2012.
Zemné práce vykonal Matej Paľo. Napojením OcÚ sú pripojené na verejnú kanalizáciu všetky budovy v správe obce.