Aktuality

30.10.2017

Terénna sociálna práca a terénna práca v obci Žbince

V našej obci sa od 1.9.2017 realizuje národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v oblastiach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.
Viac nájdete vo vnútri článku


Deň úcty k starším 2017
23.10.2017

Deň úcty k starším 2017

V sobotu 21. októbra 2017 sa v sále kultúrneho domu v Žbinciach uskutočni Deň úcty k starším. Po príhovore starostu obce v kultúrnom programe vystúpila hudobná skupina BANK BAND a ľudový rozprávač Janko z Humenného. Na záver podujatia bolo podané občerstvenie.


Likvidácia divokej skládky
11.10.2017

Likvidácia divokej skládky

Obec Žbince dňa 10.10.2017 likvidovala divokú skládku stavebného odpadu na rómskej osade, z dôvodu, že sa nepodarilo zistiť pôvodcu odpadu. Zároveň boli vykonané práce na spevnení prístupovej komunikácie.


9.10.2017

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

Obec Žbince zverejňuje zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov košického samosprávneho kraja. Voľby sa uskutočnia 4. novembra 2017


Úprava vstupných priestorov Domu smútku
26.9.2017

Úprava vstupných priestorov Domu smútku

V mesiaci september obec vo vlastnej réžii vykonáva úpravu vstupnej terasy na Dome smútku. V budúcnosti plánujeme prekryť celý Dom smútku sedlovou strechou


18.8.2017

Zverejnenie elektronickej adresy pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Obec Žbince zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie. Doručenie oznámenia je potrebné vykonať na elektronickú adresu : starosta@zbince.sk


16.8.2017

Oznam o vyhlásení výberového konania

Obecný úrad v Žbinciach vyhlasuje výberové konanie na 1 pracovné miesto terénneho pracovníka. Výberové konanie sa uskutoční 7.9.2017 o 9:00 hod v zasadačke Obecného úradu. Kompletný oznam o vyhlásení výberového konania sa nachádza v prílohe.


6.7.2017

Oznam o vyhlásení výberového konania

Obecný úrad Žbince vyhlasuje výberové konanie na 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka a 2 pracovné miesta terénneho pracovníka. Výberové konanie sa uskutoční 3.8.2017 v priestoroch zasadačky obecného úradu v Žbinciach. Kompletný oznam o vyhlásení výberového konania a nachádza v prílohe


30.6.2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017
od 7:00 do 22:00h. V prílohe sa nachádza informácia pre voliča


28.6.2017

Program rozvoja obce na roky 2017-2022

Obec Žbince po uzavretí pripomienkovania zverejňuje Program rozvoja obce
Žbince na roky 2017-2022 pred jeho schválením na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Žbinciach


3.5.2017

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Žbince

Obec Žbince v súlade s §18a, odst.2, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Žbinciach č. 188/2017 zo dňa 3.5.2017 vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce Žbince


Stavanie mája 2017
1.5.2017

Stavanie mája 2017

Stavanie mája v záhrade farského úradu uskutočnili dobrovoľní hasiči z nášho zboru. Po ozdobení a postavení mája hasiči predstavili deťom hasičskú techniku a mohli si tiež vyskúšať požiarny úrok s vodou.


5.3.2017

Uputávka na vysielanie miestneho rozhlasu

Obec testuje vyvolávací systém, krotý je napojemý na miestny rozhlas.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti došlo k poruche, ktorá neumožňuje hlásenia dlhšie ako 30 s. Za uvedenú skutočnosť sa ospravedlňujeme !
Uputávku vysielania MR si môžete vypočuť na obecnej stránke www.zbince.sk
v sekcii v sekcii aktuality.
Váš OcÚ


Zimná atmosféra
24.2.2017

Zimná atmosféra

Zima sa tohto roku s nami dajako nechce rozlúčiť. V nadmorskej výške 106 n. m.je ojedinené, aby sneh vydržal také dlhé obdobie. I keď sme nemali snehovú kalamitu ako bola v rokoch 1979 a 1989 na túto zimu budeme iste dlho spomínať.
Sneh sa pomaly roztopil, čo sa prejavuje na zvýšenej hladine Žbinského potoka


Fašiangový farský karneval 2017
18.2.2017

Fašiangový farský karneval 2017

Fašiangový farský karneval sa uskutočnil 18. februára 2017 v sále kultúrneho domu v Žbinciach. Organizátormi boli ZKSM Žbince v spolupráci s farským úradom a obcou Žbince.


Územné valné zhromaždenie DPO SR
18.2.2017

Územné valné zhromaždenie DPO SR

V sobotu 18. februára 2017 sa uskutočnilo územné valné zhromaždenie DPO SR okresov Michalovce a Sobrance. Za náš DHZ sa zúčastnili piati delegáti s hlasom rozhodujúcim. Od okresného predsedníctva DPO SR náš obecný úrad získal ocenenie za dobrú spoluprácu, ktoré prevzal starosta obce.


Valentínska kvapka krvi 2017
31.1.2017

Valentínska kvapka krvi 2017

Obec Žbince pokračuje s akciou mobilného odberu krvi - Valentínska kvapka krvi, ktorý sa uskutočnil 6. februára 2017 v sále kultúrneho domu v Žbinciach. Poďakovanie patrí všetkým čestným darcom krvi a zvlášť tým , ktorí absolvovali odber prvýkrát. Organizátormi podujatia boli poslanci Obecného zastupiteľstva Alexander Ožvat a Martin Hudák.


Ples DHZ Žbince 2017
29.1.2017

Ples DHZ Žbince 2017

28. januára 2017 sa v našej obci uskutočnil tradičný ples DHZ Žbince. Do tanca hrala hudobná skupina Pyramída. Hostia sa dobre zabávali do skorých ranných hodín.


Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2017
25.12.2016

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2017

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2017 praje starosta obce a Obecné zastupiteľstvo v Žbinciach


16.11.2016

Prerušenie distribúcie elektriny

VSD Košice oznamuje, že z dôvodu prác na zariadení nízkeho napätia bude
8. decembra 2016 od 9:00 hod. do 16:00 hod v časti obce Žbince od č.d. 9-35,
č.d. 127-142 a č.d. 116-125 prerušená dodávka elektrickej energie.
Následne bude prerušená distribúcia elektriny v uvedených častiach obce v čase od 8:30 hod do 16:00 hod. v dňoch 9. a 12. decembra 2016.