Aktuality

Úprava vstupných priestorov Domu smútku
26.9.2017

Úprava vstupných priestorov Domu smútku

V mesiaci september obec vo vlastnej réžii vykonáva úpravu vstupnej terasy na Dome smútku. V budúcnosti plánujeme prekryť celý Dom smútku sedlovou strechou


18.8.2017

Zverejnenie elektronickej adresy pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Obec Žbince zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie. Doručenie oznámenia je potrebné vykonať na elektronickú adresu : starosta@zbince.sk


16.8.2017

Oznam o vyhlásení výberového konania

Obecný úrad v Žbinciach vyhlasuje výberové konanie na 1 pracovné miesto terénneho pracovníka. Výberové konanie sa uskutoční 7.9.2017 o 9:00 hod v zasadačke Obecného úradu. Kompletný oznam o vyhlásení výberového konania sa nachádza v prílohe.


6.7.2017

Oznam o vyhlásení výberového konania

Obecný úrad Žbince vyhlasuje výberové konanie na 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka a 2 pracovné miesta terénneho pracovníka. Výberové konanie sa uskutoční 3.8.2017 v priestoroch zasadačky obecného úradu v Žbinciach. Kompletný oznam o vyhlásení výberového konania a nachádza v prílohe


30.6.2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017
od 7:00 do 22:00h. V prílohe sa nachádza informácia pre voliča


28.6.2017

Program rozvoja obce na roky 2017-2022

Obec Žbince po uzavretí pripomienkovania zverejňuje Program rozvoja obce
Žbince na roky 2017-2022 pred jeho schválením na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Žbinciach


3.5.2017

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Žbince

Obec Žbince v súlade s §18a, odst.2, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Žbinciach č. 188/2017 zo dňa 3.5.2017 vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce Žbince


Stavanie mája 2017
1.5.2017

Stavanie mája 2017

Stavanie mája v záhrade farského úradu uskutočnili dobrovoľní hasiči z nášho zboru. Po ozdobení a postavení mája hasiči predstavili deťom hasičskú techniku a mohli si tiež vyskúšať požiarny úrok s vodou.


5.3.2017

Uputávka na vysielanie miestneho rozhlasu

Obec testuje vyvolávací systém, krotý je napojemý na miestny rozhlas.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti došlo k poruche, ktorá neumožňuje hlásenia dlhšie ako 30 s. Za uvedenú skutočnosť sa ospravedlňujeme !
Uputávku vysielania MR si môžete vypočuť na obecnej stránke www.zbince.sk
v sekcii v sekcii aktuality.
Váš OcÚ


Zimná atmosféra
24.2.2017

Zimná atmosféra

Zima sa tohto roku s nami dajako nechce rozlúčiť. V nadmorskej výške 106 n. m.je ojedinené, aby sneh vydržal také dlhé obdobie. I keď sme nemali snehovú kalamitu ako bola v rokoch 1979 a 1989 na túto zimu budeme iste dlho spomínať.
Sneh sa pomaly roztopil, čo sa prejavuje na zvýšenej hladine Žbinského potoka


Fašiangový farský karneval 2017
18.2.2017

Fašiangový farský karneval 2017

Fašiangový farský karneval sa uskutočnil 18. februára 2017 v sále kultúrneho domu v Žbinciach. Organizátormi boli ZKSM Žbince v spolupráci s farským úradom a obcou Žbince.


Územné valné zhromaždenie DPO SR
18.2.2017

Územné valné zhromaždenie DPO SR

V sobotu 18. februára 2017 sa uskutočnilo územné valné zhromaždenie DPO SR okresov Michalovce a Sobrance. Za náš DHZ sa zúčastnili piati delegáti s hlasom rozhodujúcim. Od okresného predsedníctva DPO SR náš obecný úrad získal ocenenie za dobrú spoluprácu, ktoré prevzal starosta obce.


Valentínska kvapka krvi 2017
31.1.2017

Valentínska kvapka krvi 2017

Obec Žbince pokračuje s akciou mobilného odberu krvi - Valentínska kvapka krvi, ktorý sa uskutočnil 6. februára 2017 v sále kultúrneho domu v Žbinciach. Poďakovanie patrí všetkým čestným darcom krvi a zvlášť tým , ktorí absolvovali odber prvýkrát. Organizátormi podujatia boli poslanci Obecného zastupiteľstva Alexander Ožvat a Martin Hudák.


Ples DHZ Žbince 2017
29.1.2017

Ples DHZ Žbince 2017

28. januára 2017 sa v našej obci uskutočnil tradičný ples DHZ Žbince. Do tanca hrala hudobná skupina Pyramída. Hostia sa dobre zabávali do skorých ranných hodín.


Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2017
25.12.2016

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2017

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2017 praje starosta obce a Obecné zastupiteľstvo v Žbinciach


16.11.2016

Prerušenie distribúcie elektriny

VSD Košice oznamuje, že z dôvodu prác na zariadení nízkeho napätia bude
8. decembra 2016 od 9:00 hod. do 16:00 hod v časti obce Žbince od č.d. 9-35,
č.d. 127-142 a č.d. 116-125 prerušená dodávka elektrickej energie.
Následne bude prerušená distribúcia elektriny v uvedených častiach obce v čase od 8:30 hod do 16:00 hod. v dňoch 9. a 12. decembra 2016.


Výlet FK Žbince
5.11.2016

Výlet FK Žbince

V sobotu 5. novembra 2016 sa uskutočnil výlet FK Žbince pre hráčov, funkcionárov a rodinných príslušníkov do ZOO v Košiciach. Účastníci zájazdu pogratulovali nášmu hráčovi Jánovi Adamčíkovi k jeho okrúhlemu životnému jubileu a odovzdali
mu upomienkové predmety.


Deň úcty k starším 2016
16.10.2016

Deň úcty k starším 2016

15. októbra 2016 v sále kultúrneho domu v Žbinciach sa uskutočnil Deň úcty k starším. V príhovore vystúpil starosta obce a po podaní občerstvenia vystúpila hudobná skupina Pavelčákovci z Košíc


Búracie práce
14.9.2016

Búracie práce

V polovici septembra 2016 obec Žbince začala s búracími prácami na rodinnom dome č. 115, ktorý je vo vlastníctve obce. Práce vykonávajú pracovníci menších obecných služieb. Po zbúraní domu vznikne priestor na realizáciu ďalších projektov, napr. klziska pre deti v zimných mesiacoch.


Majáles 2016
7.5.2016

Majáles 2016

V sále kultúrneho domu v Žbinciach sa 6. mája 2016 uskutočnil II. ročník majálesu.
Majáles otvoril starosta obce, hostia sa dobre zabávali do skorých ranných hodín.