Zápis detí do MŠ Žbince

Materská škola Žbince príjíma žiadosti na školský rok 2023/2024. Neváhajte a príďte zapísať svoje dieťa do našej zmodernizovanej škôlky. Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma dieťa spravidla od troch do šiestich rokov veku. Od 1. septembra 2021 je podľa zákona povinné predprimárne vzdelávanie pre deti, ktoré do 31. 8. dosiahnu vek 5 rokov. Tieto deti sú zákonní zástupcovia povinní zapísať do MŠ. Žiadosť a viac informácií osobne v materskej škôlke. Tešíme sa na Vás.
Nastavenia cookies