Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Žbince

 Obec Žbince ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ Žbince vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Žbince. Vyhlásenie výberového konania sa nachádza v prílohe.

K stiahnutiu