Krížová cesta_2016


Krížovú cestu na miestnom starom cintoríne pri kostole sv. Anny v Žbinciach navrhol a zhotovil

Július Tkáč. Prikladáme sériu fotografií z pekného diela.