Testovanie obyvateľov na COVID 19 v obci Žbince

 

Miesto testovania : Kultúrny dom Žbince č. 114

Dátum testovania : sobota 24.4.2021
Čas testovania :
Sobota -  24.4.2021 od 8:00 hod do 12:00 hod., 12:00 hod. – 13:00 hod.- prestávka, od 13:00 hod. do 18:00 hod.

Dezinfekčné prestávky : 10:00 hod- 10:15 hod., 15:30 hod. - 15:45 hod.
K testovaniu je potrebné doniesť :
Občania nad 15 rokov – občiansky preukaz
Osoby od 10 do 15 rokov – preukaz poistenca
Pri registrácii je potrebné nahlásiť svoje telefónne číslo - mobil, prípadne pevnú linku !

Počas testovacieho dňa môžete cez stránku www.zbince.sk sledovať online

situáciu pred odberným miestom.