Deň úcty k starším 2023

V nedeľu 15.10.2023 sa v kultúrnom dome v našej obci konal Deň úcty k starším. Celkovo 110 seniorov si toto nedeľné popoludnie spríjemnilo účasťou na tejto akcii .Po príhovore starostu obce a modlitbe pána farára nasledoval kultúrny program. Hostí programom sprevádzala mužská spevácka skupina Hnojňane z Michaloviec, medzi ktorými nechýbal aj náš rodák L. Pastír. O zábavu sa postaral Jožko Jožka, ktorý každému vyčaril úsmev na tvári.
Nastavenia cookies