Informácia o realizácii projektu Združenia obcí Laborecká niva

 Regionálne združenie obcí Laborecká niva realizuje projekt : " Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov v Regionálnom združení obcí Laborecká niva. Výška nenávratného finančného príspevku 129 157,25 €.

Viac info v priloženom súbore.

K stiahnutiu