Oprava sokľa na kultúrnom dome

Vysprávky_KD

Vysprávky_KD

Počas mesiaca júla 2009 pracujeme za pomoci aktivačných pracovníkov na oprave sokľa na kultúrnom dome v Žbinciach. Sokeľ opravíme a obložíme obkladom.
Na priložených fotografiách dokumentujeme priebeh stavebných prác