Oslavy 60. výročia založenia novodobého organizovaného futbalu v Žbinciach

Dňa 22.6.2024 sa na miestnom futbalovom ihrisku konali oslavy 60. výročia založenia novodobého futbalu v nasej obci. Organizátorom tohto podujatia bol futbalový klub Žbince pod vedením Ing. Ladislava Pala. Po slávnostnom otvorení nasledoval krst knihy o žbinskom futbale, ktorej autorom bol sám Ing. Ladislav Palo. Kniha bola pokrstená trávou z nášho ihriska. Po vystúpení folklórnej skupiny Hnojňane nasledovala súťaž v kopaní “jedenáctok”. Na vedľajšom ihrisku prebehol zápas v podaní nášho mládežníckeho družstva. Posledným bodom programu bol priateľský zápas aktívnych, ale aj už neaktívnych hráčov medzi FK Žbince a FK Hatalov. O horúce počasie a dobrú náladu nebola núdza. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, ktorí sa aktívne zapojili do príprav osláv a všetkým sponzorom.

Nastavenia cookies