Program bohoslužieb na aktuálny týždeň cez rok

Program na 25.  týždeň cez rok.

 

 

Pondelok     20.9.   Sv. Andrej Taegon, kňaz, Pavol  Hasang a spol., muč.,  sp.

                                 1630  Žbince / + Terézia Petrová /

                                 1700   Hatalov -Modlitba ruženca radostného a svetla

                                 1800 Hatalov  / + Mária, Zuzana , Juraj, Juraj /         

                                                          

Utorok        21.9.    Sv. Matúš, apoštol a evanjelista , sv.                             

                                     1700  Vrbnica–  Modlitba ruženca radostného a svetla                                 

                                1800  Vrbnica / + Michal Šepeľák /

                                                             

Streda        22.9.  Féria      sv. omša za účasti detí-  príprava na 1.sv. prijímanie                            

                                1600  Žbince– poklona Najsvätejšej Sv. Oltárnej                                     

                                1700   Žbince /Bp. a zdr. pre Maroša Demu a rod./                            

                                        

Štvrtok       23.9.     Sv.  Pio z Pietrelčiny, kňaz, sp.                   

                                 1800  Hatalov /+ Michal, Anna  Paľo   /

                                 1830   Hatalov – poklona Najsv. Sv. Oltárnej, modlitby za uzdravenie a oslobodenie

                                                                            

Piatok          24.9.      Féria       Duchovná obnova Modlitby matiek           

                                    1530  Vrbnica– poklona Najsvätejšej Sv. Oltárnej                                  

                                   1630  Vrbnica / + Oldrich Blažek, výročná/            

                                         1800  Žbince / Bp. a zdr. Martu a rod., živ .jub./

                                    1830  Žbince  - Duchovná obnova Modlitby matiek           

                              

Sobota          25.9.     Féria     Duchovná obnova Modlitby matiek                

                                      800  Hatalov/ Za spoločenstvo Modlitby Matiek /

                                      830  Hatalov - Duchovná obnova Modlitby matiek  

                                     1000 Žbince-  príprava ku Sviatosti Birmovania                                                                                                                                          

                                                                                 

Nedeľa          26.9.     26. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK,  Duch. obnova Mod. matiek           

                                 800  Hatalov /  Za farníkov /

                                    915  Vrbnica / + Jozef, Mária Novotný /

                                1030   Žbince  /+ Ján Jurko /

                               1430    Žbince- Duchovná obnova Modlitby matiek

 

 

 

Sviatosť manželstva chcú prijať:   Matúš Pavlík a Viktória Bobaľová  - ohlasujú sa 1 a 2 x

                                                Roman Suvák a Gabriela Hurčíková – ohlasujú sa  1x