Program bohoslužieb na aktuálny týždeň cez rok

Program na  29. týždeň cez rok

 

Pondelok    18.10.   Sv. Lukáš, evanjelista, sv.

                                 730  Hatalov – sv. ruženec

                                 800 Hatalov/  Za Schonstátské hnutie/

 

 

Utorok       19.10. Sv. Ján de Brébeuf a Izak Jogues, kňazi a spoločníci, mučeníci, ľ.sp.                  

                                   1730  Žbince, grl

 

Streda          20.10.   Féria

                                 

                                                                       

Štvrtok        21.10.          Féria,  Celofarská poklona Najsv. Sviatosti Oltárnej

                                1200 - 1800  Žbince –   adorácia pred vyloženou Sviatosťou   Oltárnou                                          

                                1700  Žbince / +  Mikuláš Maďar /

                                1730   Hatalov, grl.

 

                                                                                                                                   

Piatok          22.10.           Sv. Ján Pavol II., pápež, ľ. sp.                                                          

                                       1530  Vrbnica - poklona Najsv. Sv. Oltárnej

                               1630  Vrbnica  / +Alexander, Mária, Ján /                                          

                                      1800  Žbince / Bp. a zdr. pre Miroslava Marcina a rod. /    

                                 

Sobota          23.10.    Sv. Ján Kapistránsky, kňaz. ľ. sp.            

                                   1630   Hatalov-   Ruženec 

                                  1700  Hatalov  /+ Jozef Maščenik /                                

                                  1730    Žbince-  modlitba ruženca

                                   1800  Žbince / Bp. a zdr.  pre rod.  Ďorďákovu /

                                                                                                                      

Nedeľa          24.10.  30. NEDEĽA  V OBDOBÍ CEZ ROK, misijná nedeľa

                                    800  Vrbnica  / Na úmysel /

                                  915           Hatalov  / za Bp. a zdr.  pre Ľubomíra, živ .jub. /

                                 1030   Žbince    / + Anna, Michal  Tačar/

 

 

 Nabudúcu nedeľu je zbierka na misie . Vopred Pán Boh zaplať.

Októbrové pobožnosti sv. ruženca sú pol hodinu pred sv. omšou alebo o 1700

21.10. Celofarská adorácia Žbince-  služby :

                                            1200 - 1300    – Ružencové bratstvo Vrbnica

                                     1300 - 1500    Ružencové bratsvo  Hatalov

                                     1500 – 1700  - Ružencové bratstvo Žbince