Program bohoslužieb na aktuálny týždeň cez rok

Program na 6. veľkonočný týždeň.

 

                   

                           

Pondelok      23.5.  Féria,  prosebný deň

                                       1600 Žbince  / + Ján, Jozef  Tkáč /

                                  1700   Hatalov -  poklona  Najsvätejšej Sv. Oltárnej,                                 

                               1800 Hatalov  /  Za farníkov /

                                 1835   Hatalov – požehnanie siatin

                                                                       

Utorok         24.5.   Féria   prosebný deň

                                   1700 Vrbnica – modlitba sv. ružencov bolestny, slávnostný      

                                1800 Vrbnica / + Juraj Dubjak / 

                                  1835   Vrbnica-  požehnanie siatin                          

                            

Streda          25.5.  Sv. Béda Ctihodný, kňaz a učiteľ Cirkvi, ľ.sp., prosebný deň

                                       1630  Hatalov, grl.

                                 1600   Žbince -  poklona  Najsvätejšej Sv. Oltárnej,                                

                                 1700 Žbince  / + Anton Culka/

                                  1700  Žbince-   príprava na 1. sv. prijímanie

                                 17 35  Žbince-   požehnanie siatin           

                               

Štvrtok         26.5.  NANEBOVSTÚPENIE PÁNA,  prikázaný sviatok   

                                    1500   Vrbnica -  poklona  Najsvätejšej Sv. Oltárnej,

                                   1600  Vrbnica / Za Bp . a zdr. pre rod. Dušana Kudelasa/

                                   1700  Hatalov   / + Michal Gajdoš/                                          

                                  1800   Žbince  /  +Ján Balog /

                                                                                                      

Piatok            27.5.     Sv. Augustín z Canterbury, biskup, ľ.sp.  Novena ku Duchu Svätemu                                                           

                                    730   Žbince / + Peter Mihalov/

                                                            

Sobota           28.5.   Féria,  Novena ku Duchu Svätemu    

                                    800  Hatalov / + Ján Lastomirský/   

                                    930  Žbince – spoveď prvoprijímajúcich  a rodín     

                                   1830   Žbince - príprava ku Sviatosti birmovania                                                       

 

Nedeľa            29.5.   SIEDMA  VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA, 1. Sv. prijímanie

                                   800 Hatalov /+ Ján Maďár /

                                   915   Vrbnica / Bp. a zdr. pre Martu Poľákovú /

                                 10 30   Žbince  / Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny/

 

Nastavenia cookies