Stavanie mája

Dňa 30.4.2024 sa v areáli farského úradu uskutočnilo tradičné stavanie mája. Počasie nám vyšlo podľa predstáv, čo sa prejavilo aj na slušnej účasti. O zábavný program sa postarali deti z našej MŠ v doprovode s pani učiteľkami, za čo im touto cestou ešte raz ďakujeme. Poďakovanie patrí aj zúčastneným členom DHZ, ktorí máj postavili.
Nastavenia cookies