Štiepkovanie drevín

Obec Žbince v rámci menších obecných služieb vykonáva výrub nežiadúcich krovín
v intraviláne obce. V rámci projektu MIKADO máme k dispozícii štiepkovač, ktorý využívame na štiepkovanie krovín a následné kompostovanie.