Voľby do NR SR 2010

Voľby do NR SR sa v našom okrsku uskutočnili  v sobotu 12.júna 2010 v čase od 7:00 hod. do 22:00 hod.
Výsledok hlasovania nájdete v odpise zápisnice okrskovej volebnej komisie.

K stiahnutiu