Voľby do orgánov samosprávy obcí

 

O Z N A M

pre komunálne voľby 2018

 

Obec Žbince v súvislosti s vykonaním komunálnych volieb v roku 2018 oznamuje, že vymenovaným zapisovateľom miestnej volebnej komisie v obci Žbince je

                                     Mgr. Veronika Nagyová, Žbince 34,

                             t. č. 056/6493106, e-mail.: nagyova@zbince.sk

 

 

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie v obci Žbince môžete

doručiť

na e-mail.: starosta@zbince.sk