Voľby do orgánov samosprávy obcí - oznámenie

  

 

 

       O Z N Á M E N I E

 

 

Obec Žbince v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 v zmysle §171

odst.9 a §176 ods.8 volebného zákona oznamuje , že počet  obyvateľov obce Žbince je

 

  

                1018

          obyvateľov

 

 Obec Žbince podľa § 166 ods.3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva

a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súvislosti  s prípravou

komunálnych volieb v roku 2018 určila 1 volebný obvod a počet poslancov, ktorý sa bude voliť je 7 poslancov.