Výmena autobusových zastávok

Našej obci sa podarilo získať finančný príspevok od Ministerstva financií SR, z ktorého časť prostriedkov sme využili na výmenu autobusových zastávok. Zastávky sú zhotovené z oceľovej konštrukcie so žiarovým zinkovaním pre ochranu pred koróziou. Výplne zastávky sú z kaleného bezpečnostného pieskovaného skla. Zastávky majú integrovaný strešný žľab, ktorým sa odvádza voda na pravú aj ľavú stranu. Realizácia projektu prinesie zlepšenie kvality miestnej infraštruktúry v obci a v neposlednom rade zlepšila aj vizuálny charakter obce. Do zastávok pribudnú informačné tabule a smetné koše. Ostáva len veriť, že zastávky vydržia nepoškodené čo najdlhšiu dobu.
Nastavenia cookies