Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2024

Výročná členská schôdza DHZ Žbince sa uskutočnila 27.1.2024 v sále kultúrneho domu v našej obci. Na schôdzi členovia DHZ zhodnotili svoju činnosť v uplynulom roku a schválili úlohy na nasledujúce obdobie. Po ukončení schôdze bolo podané občerstvenie.
Nastavenia cookies