Výročná schôdza DHZ Žbince 2011

Výročná členská schôdza DHZ Žbince sa uskutočnila v sobotu 19. novembra 2011. Na členskej schôdzi bola zhodnotená činnosť DHZ za uplynulé 5 ročné obdobie.Nechýbalo odovzdanie ocenení členom DHZ. Zároveň sa uskutočnila voľba nového predsedu DHZ, ktorým sa stal Vladimír Kocúr. Naše poďakovanie patrí dlhoročnému predsedovi DHZ Žbince p. Jozefovi Jurčovi st., ktorý posobil vo funkcii predsedu DHZ 42 rokov.

Súvisiace video

Výročná členská schôdza DHZ Žbince 1 Prehrať Video
Výročná členská schôdza DHZ Žbince 1
Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2 Prehrať Video
Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2