Výstavba vysielačov Minet - Žbince 1,2,3 a 4

Výstavba nových vysielačov
Oznamujeme našim občanom využívajúcim bezdrôtovú sieť MINET, že dňa 6. augusta 2008 boli v našej obci inštalované 4 nové vysielače (SSID: Minet-Zbince 1,2,3,4), ktoré zlepšujú pokrytie, odozvu na servery a v neposlednom rade aj samotnú rýchlosť internetu na cca 2 Mbit/s. Vysielače 1, 2 sú umiestnené na KD Žbince a 3, 4 na rodinnom dome so súpisným číslom 159. (1, 3 sú nasmerované na západ a 2, 4 na východ s vyžarovacím uhlom 120°). Na uvedené vysielače sa môžu užívatelia pripojiť sami ale o nové IP adresy je nutné požiadať spoločnosť MINET Slovakia s.r.o
Nastavenia cookies