Zmena termínu vývozu komunálneho odpadu

 Obecný úrad oznamuje, že plánovaný vývoz komunálneho odpadu dňa 1.1.2016

sa uskutoční až 7.januára 2016. Vzhľadom na predĺžený interval zvozu bude firma Fúra
 
mimoriadne akceptovať aj komunálny odpad uložený v neoznačených vreciach.