Zverejnenie elektronickej adresy pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

 Obec Žbince zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie. Doručenie oznámenia je potrebné vykonať na elektronickú adresu : starosta@zbince.sk