Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince

 Projekt : "Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince " sa oficiálne ukončí 30.4.2014.

V súčasnosti sú zrealizované všetky práce, ktoré boli súčasťou projektu.
Na pripojených fotografiách dokumentujeme zrealizované dielo