Voľby do NR SR 2020

 Obec Žbince podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený. 

 Informácie sa nachádzajú v priložených súboroch.

K stiahnutiu