Výchovný koncert 2010

Výchovný koncert 2010
13. januára 2010 sa uskutočnil výchovný koncert pre žiakov Základnej školy s materskou školu v našej obci. Koncert deti zaujal, pripájame zopár fotografií