Žbinská kvapka krvi

Kvapka krvi

13. apríla 2016 o 8:00 hod. v kultúrnom dome v Žbinciach  sa uskutočnil mobilný odber krvi. Ďakujeme všetkým darcom a osobitné poďakovanie patrí všetkým organizátorom akcie najmä poslancom Obecného zastupiteľstva v Žbinciach Alexandrovi Ožvatovi a Martinovi Hudákovi. Veríme, že mobilný odber krvi sa v našej obci stane dobrou tradíciou 

K stiahnutiu