Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská KaHR - 22VS - 0801/0046/71 11.3.2011 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801   
Detail Zmluva Dodávateľská KaHR - 22VS - 0801/0046/71 5.5.2011 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 4.8.2022 Dodatok k zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 7.1.2022 JAREK, s.r.o. 46155180  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2090/56 10.6.2013 za nákladku a výkladku Chemkostav,a.s. 36191892  107,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/99 24.5.2022 Vytýčenie verejnej kanalizácie Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  94,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/98 20.5.2022 Doprava hráčov DZS - M.K.TRANS, s.r.o. 36588181  362,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/97 25.5.2022 Výmena núdzového zdroja na automatických dverách SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. 31708587  151,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/96 17.5.2022 Práce s prípravou dokumentov pre dotačnú Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/95 18.5.2022 Vývoz za jedlé oleje FÚRA s.r.o. 36211451  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/94 16.5.2022 Poradenstvo VO 4/2022 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/93 13.5.2022 Projektová dokumentácia - bleskozvod KD Žbince ALNICO s.r.o 31708111  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/92 12.5.2022 Mesačný paušálny poplatok - odchyt psov 4/2022 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/91 12.5.2022 Vývoz odpadu z neoznačených vriec 4/2022 FÚRA s.r.o. 36211451  97,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/90 12.5.2022 P-GSM900 repeater KW33F-GSM 5 PaedDr. Katarína Volčková Sláviková - VÝTVARNÝ ATELIÉR 46443983  945,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/9 10.1.2022 prevadzka mobilnej aplikacie adsupra s.r.o. 50144839  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/89 10.5.2022 Údržba akvária Július Mišľan ml. 43531954  209,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/88 11.5.2022 Odoslané SMS za mesiac 4/2022 URBITECH s. r. o. 50749587  7,57 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/87 11.5.2022 GDPR mesiac apríl 2022 GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/86 11.5.2022 Príspevok do SoÚ Mesto Michalovce 00325490  20,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/85 10.5.2022 Komunálny odpad apríl 2022 FÚRA s.r.o 36211451  1 005,00 EUR 
Nastavenia cookies