Aktuality

IV. stretnutie futbalových generácií
24.7.2008

IV. stretnutie futbalových generácií

Druhú júlovú nedeľu sa uskutočnilo v našej obci IV. stretnutie futbalových generácií pôsobiacich v našej obci. kultúrnom programe tradične vystúpila mužská spevácka skupina Hnojňaňe a ľudová rozprávačka p. Ďurčáková. Podujatie organizuje obec v spolupráci so sponzorom podujatia p. Ladislavom Vajdom


Realizácia novej linky miestneho rozhlasu
24.7.2008

Realizácia novej linky miestneho rozhlasu

V týchto dňoch bola dokončená linka miestneho rozhlasu v našej obci.
Stavba bola realizovaná dodávateľských spôsobom. Realizáciou linky
dôjde k estetizácii obce, pretože staré stĺpy miestneho rozhlasu, vrátane
linky budú odstránené.


9.7.2008

Karneval 2008

Aj v tomto roku sa uskutočnil karneval v našej materskej škole. Detičky v maskách sa vyšantili a potom sa s chuťou pustili do dobrôt, ktoré pre nich pripravila materská škola


IX. ročník Memoriálu Michala Gaffa
4.7.2008

IX. ročník Memoriálu Michala Gaffa

Prvú júlovú nedeľu tohto roku sa uskutočnil IX. ročník Memoriálu Michala Gaffa v požiarnom útoku mužov na miestnom futbalovom ihrisku.Za účasti osem požiarnych družstiev naši hasiči obsadili prvé miesto.Celkové poradie a dosiahnuté časy


9.6.2008

Deň detí

Deň detí v našej materskej škole začal v doobednajších hodinách.Detičky šantili pri modernej i ľudovej hudbe. Za tanečné výkonyboli odmenené sladkosťami , chlebíčkami a chutným obedom.


15.5.2008

Krajská sútaž Plameň

Krajské kolo súťaže Plameň sa uskutočnilo 14. mája 2008 v Slavošovciach. Žiaci našej základnej školy saako víťazi okresného kola zúčastnili tiež tohto kola. Za veľmi dobrej konkurencie obsadili celkove 3. miesto. Našim žiakom blahoželáme k peknému športovému úspechu pod vedením svojich učiteľov p Kriščáka a p. Popíka.


10.5.2008

Deň v materskej škole

V piatok 23. mája sa v zasadačke Obecného úradu v Žbinciachuskutočnili oslavy dňa matiek v MŠ ŽbinceDeti sa pod vedením učiteliek MŠ predstavili v peknomkultúrnom programe. Na záver sa rozbehli s kvetinkouodmeniť svoje mamičky.


2.5.2008

Obvodová súťaž DHZ 2008

V nedeľu 18. mája 2008 sa v našej obci uskutočnila Obvodová súťaž DHZ.Za účasti 6 družstiev s prehľadom zvíťazili naši dorastenci aj muži vo svojich kategóriách.


9.3.2008

Karneval MŠ

Materská škola v Žbinciach pripravila v spolupráci s rodičmi vo štvrtok 15.februára 2007 karneval. Deti sa na chvílu premenili na pekné masky a všetkým sa veľmi páčili. Po karnevale nasledovalochutné občerstvenie.


9.2.2008

Projekt Základnej školy Žbince : " Kde a ako budeme bývať "

Základná škola Žbince bola úspešná v žiadosti o grant U.S. Steel Košice, s.r.o., ktorý má názovKde a ako budeme bývať. Kompletné znenie schváleného grantu nájdete v sekcii dokumenty.Počas realizácie projektu bude fotodokumentácia zverejnená na našej webovej stránke.


9.2.2008

Materiálne podmienky školy

Výchovno zdelávací proces realizujeme v malých priestoroch,ale ich usporiadanie vyhovuje najrôznejším skupinovým a individuálnym činnostiam detí. Detský nábytok, hračky a doplnky sú umiestnené tak, že ich deti dobre vidia a môžu si ich samostatne brať aj uložiť.


9.1.2008

Charakteristika MŠ Žbince

aterská škola v Žbinciach je typickou školou vidieckeho charakteru. Nachádza sa v peknomprostredí v strede obce. Materská škola je umiestnená v budove spolu s Obecným úradom v priestoroch bývalej cirkevnej školy. Z uvedeného vyplýva, že nebola postavená na účely predškolského zariadenia.