Aktuality

Verejná obchodná súťaž
19.2.2024

Verejná obchodná súťaž

Obec Žbince týmto zverejňuje podklady na verejnú obchodnú súťaž na prenájom ornej pôdy na poľnohospodárske účely. Dokumenty sa nachádzajú v prílohe.


Voľby do Európskeho parlamentu
12.2.2024

Voľby do Európskeho parlamentu

Informácia pre voľby do Európskeho parlamentu sa nachádza vo vnútri článku


Voľby prezidenta SR
31.1.2024

Voľby prezidenta SR

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie, môžete doručovať na mailovú adresu nagyova@zbince.sk, alebo osobne na Obecný úrad Žbince v čase úradných hodín. Zároveň oznamujeme, že žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR môžete zasielať na mailovú adresu nagyova@zbince.sk


Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2024
28.1.2024

Výročná členská schôdza DHZ Žbince 2024

Výročná členská schôdza DHZ Žbince sa uskutočnila 27.1.2024 v sále kultúrneho domu v našej obci. Na schôdzi členovia DHZ zhodnotili svoju činnosť v uplynulom roku a schválili úlohy na nasledujúce obdobie. Po ukončení schôdze bolo podané občerstvenie.


Voľby prezidenta SR - informácia pre voličov
10.1.2024

Voľby prezidenta SR - informácia pre voličov

V prílohe sa nachádza informácia pre voličov k voľbám prezidenta Slovenskej republiky


Nový rok 2024
1.1.2024

Nový rok 2024

Do Nového roka Vám prajem aby ste doň vstúpili tou správnou nohou, nech vás obchádzajú choroby a nech sa každému splní to, po čom túži.
Alexander Ožvát, starosta obce

Nastavenia cookies